Rooster Beers - Saigon Rugby Club

Rooster Beers hân hạnh là nhà tài trợ bia thủ công tại các ngày hội thể thao Rugby cùng câu lạc bộ Saigon Rugby Club 05/11/2022.


Rooster Beers hân hạnh là nhà tài trợ bia thủ công tại các ngày hội thể thao Rugby cùng câu lạc bộ Saigon Rugby Club 05/11/2022.