Rooster Beers - Tài Trợ

Tài Trợ

Charity Beer Festival – ILA Community Network

Rooster Beers hân hạnh đồng hành cùng sự kiện Charity Beers Festival 2017, sự kiện gây quỹ và hỗ trợ trẻ em tổ chức bởi ILA Community Network. ...

RAD7 – Rescue Animals in District 7

Rooster Beers rất hạnh phúc khi là một phần của buổi gây quỹ của RAD7 - Rescue Animals in District 7 lần thứ 3 ...

CanCham – Giải CSR Golf Open lần thứ 15

Rooster Beers hân hạnh tài trợ cho giải CSR Golf Open lần thứ 15 tổ chức bởi CanCham. Các tay Golf đã có một ngày thi đấu trong thời tiết thuận lợi và sau đó thưởng thức bia thủ công từ Rooster Beers ...