TIỆM BIA GÀ

40 BÙI VIỆN, QUẬN 1

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Chủ nhật - Thứ 4: 12H trưa - 11H tối

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 12H trưa - 12H tối

BLOQ, QUẬN 2

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Chủ nhật - Thứ 4: 4H chiều - 11H tối

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 4H chiều - 12h tối

29 ĐỒNG NAI, QUẬN 10

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Chủ nhật - Thứ 4: 4H chiều - 11H tối

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 4H chiều - 12h tối
Tiem Bia Ga D10

362 TÊN LỬA, QUẬN BÌNH TÂN​

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Chủ nhật - Thứ 4: 4H chiều - 11H tối

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 4H chiều - 12h tối

46 HOÀNG HOA THÁM,
VŨNG TÀU

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Chủ nhật - Thứ 4: 4H chiều - 11H tối

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 4H chiều - 12h tối
Tiệm Bia Gà - Vũng Tàu

PHÚ MỸ HƯNG, Quận 7

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Chủ nhật - Thứ 4: 4H chiều - 11H tối

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 4H chiều - 12h tối

38 PHẠM VIẾT CHÁNH, BÌNH THẠNH

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Chủ nhật - Thứ 4: 4H chiều - 11H tối

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 4H chiều - 12h tối

SẮP CÓ MẶT