TIỆM BIA GÀ

40 BÙI VIỆN, QUẬN 1

GIỜ UỐNG BIA GÀ
SUN, MON, TUE, WED:
12PM - 11PM

THU, FRI, SAT: 12PM - 12AM

Drinks Wine & Craftbeer Bar (BLOQ), QUẬN 2

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Thứ 3-Chủ nhật: 3pm-Khuya

29 ĐỒNG NAI, QUẬN 10

GIỜ UỐNG BIA GÀ
SUN, MON, TUE, WED, THU:
16PM - 11PM

FRI, SAT: 16PM - 12AM
Tiem Bia Ga D10

362 TÊN LỬA,
BÌNH TÂN DISTRICT

GIỜ UỐNG BIA GÀ
SUN, MON, TUE, WED, THU:
16PM - 11PM

FRI, SAT: 16PM - 12AM

46 HOÀNG HOA THÁM,
VŨNG TÀU

GIỜ UỐNG BIA GÀ
SUN, MON, TUE, WED, THU:
16PM - 11PM

FRI, SAT: 16PM - 12AM
Tiệm Bia Gà - Vũng Tàu

SẮP CÓ MẶT