TIỆM BIA GÀ

40 BÙI VIỆN

GIỜ UỐNG BIA GÀ
12PM - 12AM

425B PHẠM VĂN ĐỒNG

GIỜ UỐNG BIA GÀ
4PM - 12AM

Drinks Wine & Craftbeer Bar (BLOQ)

GIỜ UỐNG BIA GÀ
Thứ 2: 6pm - Khuya
Thứ 3-Chủ nhật: 3pm-Khuya

29 ĐỒNG NAI

GIỜ UỐNG BIA GÀ
4PM - 12AM

362 TÊN LỬA

GIỜ UỐNG BIA GÀ
4PM - 12AM

SẮP CÓ MẶT