TAPROOMS

40 BÙI VIỆN, D1

OPEN HOUR:
SUN - WED: 12PM - 11PM

THU, FRI, SAT: 12PM - 12AM

BLOQ, D2

OPEN HOUR:
SUN - WED: 4PM - 11PM

THU, FRI, SAT: 4PM - 12AM

29 ĐỒNG NAI, D10

OPEN HOUR:
SUN - WED: 4PM - 11PM

THU, FRI, SAT: 4PM - 12AM

362 TÊN LỬA, BÌNH TÂN DISTRICT​

OPEN HOUR:
SUN - WED: 4PM - 11PM

THU, FRI, SAT: 4PM - 12AM

46 HOÀNG HOA THÁM,
VŨNG TÀU

OPEN HOUR:
SUN - WED: 4PM - 11PM

THU, FRI, SAT: 4PM - 12AM
Tiem Bia Ga - Vung Tau

PHÚ MỸ HƯNG, D7

OPEN HOUR:
SUN - WED: 4PM - 11PM

THU, FRI, SAT: 4PM - 12AM

38 PHẠM VIẾT CHÁNH, BÌNH THẠNH

OPEN HOUR:
SUN - WED: 4PM - 11PM

THU, FRI, SAT: 4PM - 12AM

COMING SOON