Rooster Beer - Bia Gà

Các Dòng Chính

Blonde

Dark

Pale

IPA

WHEAT

ÒÓO

Bia Vùng Miền

VUNG TAU PILSNER

Bia theo Mùa, Đặc biệt và Bia Kết Hợp!

Double IPA

Bier Oktoberfest

MÊGÀ - BRUT IPA

DA LAT ATISO ALE

Bia Gia Công

Trăm Phần Trăm

Xấu mà Chảnh

Lùn mà láo

Ăn bánh trả tiền

Cởi đồ ra

Đừng chọc tao

Xạo bà cố

Ngu mà lì

Chanh Sả

Gừng Cay

Đá Me