Rooster Beers - Saigon Rugby Club

Rooster Beers hân hạnh là nhà tài trợ bia thủ công tại các ngày hội thể thao Rugby cùng câu lạc bộ Saigon Rugby Club 05/11/2022.


We are proud to be the craft beer sponsor at the rugby games by Saigon Rugby Club 05/11/2022.

 

 

 

 

 

 

EVENT