Rooster Beers - Saigon Kraft Beer Festival 2022
Rooster Beers cảm ơn mọi người đã đến sự kiện Saigon Kraft Beer Festival 2022 vừa qua. Mời mọi người cùng xem lại những hình ảnh đáng nhớ của sự kiện tổ chức bởi Saigon Outcast!
—–
Thank you everyone for coming to the Saigon Kraft Beer Festival 2022. Let’s relive the moments of the event!
𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐂𝐑𝐀𝐅𝐓 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟐
𝗗𝗮𝘁𝗲: 8th & 9th October 2022
𝗧𝗶𝗺𝗲: 12pm – 10pm
𝗩𝗲𝗻𝘂𝗲: Saigon Outcast | 188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2, HCMC
𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆 𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁: 80k | Free for kids

EVENT