Rooster Beers - Grand Ho Tram MMA/Boxing

Rooster Beers hân hạnh là nhà tài trợ bia thủ công tại các sự kiện thể thao đối kháng MMA/Boxing IBO châu Á tổ chức tại The Grand Hồ Tràm Strip.


We are proud to be the craft beer sponsor at MMA/IBO Boxing hosted by The Grand Ho Tram Strip.

 

 

 

EVENT