Rooster Beers - Rooster Beers’ Rebranding: The Anti-Craft Vietnam Craft Beer Brand

Rooster Beers hân hạnh được xuất hiện trên trang tạp chí Vietcetera, một trang tạp chí online nổi tiếng chuyên viết về ẩm thực, văn hóa, lối sống tại Việt Nam.

 

Đọc bài viết: Rooster Beers’ Rebranding: The Anti-Craft Vietnam Craft Beer Brand

 

Các bài viết khác từ Vietcetera:

A Saigon Session With Vietnam Craft Bia: Four of Saigon’s Most Drinkable Brews, Part One

 

Four Craft Beers To Try In Ho Chi Minh City: Part One

 

Việt Nam Craft Bia mách nhỏ 4 điều nên và không nên khi uống bia thủ công

TRUYềN THôNG