Rooster Beers - RAD7 – Rescue Animals in District 7

3rd Annual RAD7 Fundraiser

 

Rooster Beers rất hạnh phúc khi là một phần của buổi gây quỹ của RAD7 – Rescue Animals in District 7 lần thứ 3. Các bé thú cưng là những thiên thần và cần được quan tâm hơn nữa <3

Ghé thăm RAD7 – Rescue Animals in District 7

 

 

TàI TRợ