Rooster Beers tuyển dụng NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TIỆM BIA GÀ - Rooster Beers Taproom

ĐỊA CHỈ:

Thời gian: 16h - 24h - 25k/h

Yêu Cầu:

Quyền lợi:

Liên hệ ứng tuyển: Khanh 0839040993