Rooster Beers - CanCham – Giải CSR Golf Open lần thứ 15

CanCham – Giải CSR Golf Open lần thứ 15

 

Rooster Beers hân hạnh tài trợ cho giải CSR Golf Open lần thứ 15 tổ chức bởi CanCham. Các tay Golf đã có một ngày thi đấu trong thời tiết thuận lợi và sau đó thưởng thức bia thủ công ngon tuyệt từ Rooster Beers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TàI TRợ