Rooster Beers - Đừng chọc tao

Đừng chọc tao

ABV

5.4%

IBU

44

“ĐỪNG CHỌC TAO” PALE ALE

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Shop now

Available in: