Rooster Beers - Cởi đồ ra

Cởi đồ ra

ABV

4.4%

IBU

8

“CỞI ĐỒ RA” WILDBERRY WHEAT ALE

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Shop now

Available in: