Rooster Beers - The Local – Social Craft Beer Hub

The Local – Social Craft Beer Hub

 

Location: 34 Đường Phan Trung, Khu phố 7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và văn bản cho biết 'THE LOCAL'

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

 

Có thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhà

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà

FLAGSHIPS