Rooster Beers - Malt Saigon

Malt Saigon

 

Location: 46-48 Mac Thi Buoi, District 1, HCMC

 

Non-smoking pub in downtown Saigon offering weekend brunch, Pub Grubs, Sandwiches, Craft Beers on tap and Cocktails, Shuffleboard and Old Fashion Darts. Happy Hour from 2 pm till 7 pm.

 

Có thể là hình ảnh về trong nhà và tường gạch

 

Có thể là hình ảnh về thực phẩm

 

Có thể là hình ảnh về bia

 

FLAGSHIPS