Rooster Beers - Khoai Bar – Nông Trại Khoai

Khoai Bar – Nông Trại Khoai

 

Location:

– 89 Pham Viet Chanh, Ward 19, Binh Thanh
– 85 Quoc Huong, Thao Dien, D2

 

Khoai is a simple ruin bar. 100 types of craft / imported beers. Food and cocktail / wine menu are available.

Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà

 

Có thể là hình ảnh về tường gạch

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và áo khoác ngoài

FLAGSHIPS