Rooster Beers - District 1 – World Beer Collection

District 1 – World Beer Collection

 

Location: 34 Nguyễn Chí Thanh, P1, TP Đà Lạt

 

 

Có thể là hình ảnh về trong nhà

 

Có thể là hình ảnh về trong nhà

 

Có thể là hình ảnh về bia

 

FLAGSHIPS